У првостепеној пресуди Насеру Орићу, претресно веће хашког Трибунала правда благу пресуду коју изриче (а коју је жалбено веће потом у целости укинуло) наводним статусом Насера Орића као “утицајног команданта” снага АРБиХ у енклави Сребреница, али без онакве врсте ефективне контроле која би оправдала приписивање командне одговорности и одговарајуће казне за почињене злочине. За увид у софизме којима се служи веће, довољно је прочитати пар. 705 – 708 наведене пресуде. Међутим, пристрасна тумачења већа МКТБЈ у потпуности побијају документа из којих се јасно види да је Орић у својству команданта укупних снага АРБиХ у Сребреници 1992. именовао команданте бригада и батаљона а да је 1993. био наведен као члан штаба ОС Сребреница “по функцији.”

Насер Орић именује команданте бригада 8 ОГ у сребреници

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *