Натегнутост закључка претресног већа хашког Трибунала да је Насер Орић био само један од више команданата јединица АРБиХ у Сребреници и да зато не подлеже свеобухватној командној одговорности за злочине почињене од стране тих јединица очигледна је после прегледа заплењених докумената 8 ОГ, одн. касније 28. дивизије АРБиХ у Сребреници. Документа која доносимо у прилогу децидно оповргавају тезу о безначајности Орићеве улоге у командној структури унутар сребреничке енклаве. Наређења о распореду и задацима јединица то показују. Наређења која се односе на коришћење трактора и косачице, отетих из нападнутих српских села, додатно показују Орићеву моћ у енклави и каквим се ситним појединостима као најодговорнија особа бавио.

Орић наређује окупљање диверзантског одељења
Орић одлучује о коришћењу трактора заплењенох у српском селу
Орић формира одељење маневарског вода
Орић издаје наређење у вези са коришћењем косачице заплењене у нападу на Кравицу

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *