Поред израде 2004. године “Извештаја о догађајима у и око Сребренице” састављеног тако да у највећој мери инкриминише установе Републике Српске, тадашња Влада РС је на себе преузела обавезу да састави и оптужујући списак српског војног и управног особља које је наводно у томе учествовало. У том периоду, председник Републике Српске је био Драган Чавић и он сноси моралну и политичку одговорност за ове поступке. На списку који је саставила Влада Републике Српске нашла су се имена 17,342 лица, или више од две особе за сваку жртву наводног геноцида. Читаоцима препуштамо да донесу самосталан суд о томе у коликој мери овако изражени бројчани однос џелата према ненаоружаним жртвама има практичног и логичног смисла. Али чини се неспорним да је ово јединствен пример државних органа који своје намештенике и грађане цинкаре страном фактору, не износећи при томе никакав доказ њихове кривичне одговорности нити дефинишући појам “учесника предметних догађаја,” на чему би требало да се темељи њихова потенцијална кривична одговорност пред Хашким Трибуналом.

Влада РС – списак учесника у масакру у Сребреници

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *