Шта се догодило у Кравици у јулу 1995. године?

Првостепено веће Државног суда Босне и Херцеговине пресудило је по овом питању у предмету Јевић и други. Предмет се односи на инцидент који се одиграо у хангару Земљорадничке задруге Кравица 13. јула, 1995, услед чега су скоро сви заробљени Муслимани који су тамо били смештени били убијени. Инцидент је био изазван тако што је један…

USASerbia