На графиконима у прилогу приказана је основна форензичка слика Сребренице и пресек стања у масовним гробницама. На првом, “Анализа пост-мортем извештаја,” види се пресек садржаја масовних гробница везаних за Сребреницу. На другом, “Пребројавање бутних костију,” приказано је колико се појединаца налази у тим масовним гробницама. Укрштајући податке на оба графикона, лако се долази до одговора на питање колико је заробљеника могло бити стрељано. Ови основни подаци о форензичкој слици Сребренице доводе у питање службену верзију догађаја.

Aнализа пост-мортем извештаја 

С лева на десно:

442 – лигатуре или повез преко очију

655 – погинули од метка

477 – уз метак пронађени метални фрагменти који не воде порекло од метка

411 – није могуће утврдити начин на који су особе подлегле повредама

1,583 – само различити делови тела

Пребројавање бутних костију 

Масовне гробнице Десна бутна кост Лева бутна кост Фрагмент кости
Липље 131 131 4
Равнице 221 224 1
Глогова 275 273 2
Чанчари цеста 233 240 3
Козлук 318 315 0
Хоџићи цеста 155 156 2
Церска 146 146 0
Нова Касаба 56 56 0
Лажете 110 110 0
Пилица 115 115 0
Зелени Јадар 116 113 1
Брана 31 32 15
Koњевић Поље 12 12 0
Укупан број бутних костију 1919 1923 28

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

USASerbia