Једна од најтежих, вероватно намерно произведених, заблуда у вези са радом Међународне комисије за нестала лица (ICMP) је утисак да је један “случај” исто што и једно тело. Међутим, у раду те организације озваничена је пракса да се делови тела, често само по неколико костију, проглашавају за “случајеве” и званично воде као посебне жртве. ICMP нигде изричито не каже да је сваки случај једнак појединачној жртви, али то је јасна импликација за јавност овакве класификацијске шеме посмртних остатака. Располажемо са укупно 3,568 аутопсијских извештаја ове организације, одн. форензичких стручњака тужилаштва МКТБЈ који су под њеним окриљем вршили ексхумације на терену. Међутим, та количина извештаја не представља исто толико појединачних жртава. Из “Смерница” ICMP, које доносимо у продужетку, види се зашто. На стр. 7 “Смерница,” одељак f, предвиђена је категорија “GB – Административна ознака за изоловане неповезане кости или групу таквих елемената.” Прегледом целокупног фонда аутопсијских извештаја установили смо да категорија GB представља релативну већину аутопсијских извештаја на којима је Трибунал базирао своје закључке.

У конкретном случају, уредно обележеном одредницом GB, аутопсијски извештај се односи на посмртне остатке из масовне гробнице Равнице. Пронађена је само једна кост подлактице. У наведеном извештају нису описане никакве повреде нити су пронађени метални фрагменти или метци. Узрок смрти није утврђен.

У прилогу су комплетан текст “Смерница” и репрезентативан “случај,” аутопсијски извештај који је састављен на темељу само једне кости.

ICMP Смернице за ексхумације
Аутопсијски извештај – једна кост ЕНГ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

USASerbia