Аутопсијски извештаји који следе “неадекватни” су утолико што не служе сврси доказивања масовних погубљења геноцидних размера. Ово је репрезентативни узорак таквих извештаја међу 3,568 којих укупно има и које смо све до последњег прегледали. Доносимо изворне извештаје које су сачинили форензичари Тужилаштва хашког Трибунала и преводе на српски. У овим извештајима као узроци смрти наводе се шрапнели и пројектили високе брзине који наносе такозване “бласт повреде,” што се уклапа у погибију у борбеним дејствима, али не у смрт стрељањем. Такође има извештаја где начин смрти није утврђен, али се смртни исход квалификује као убиство. У неким случајевима, закључци форензичара су накнадно прецртани и преиначени. Као и у случајевима где се у аутопсијским извештајима констатује присутност предмета за које је мало вероватно да би се нашли у поседу стрељане особе, и овакви аутопсијски извештаји готово искључују могућност стрељања. Они су пред хашким Трибуналом ипак успешно коришћени као доказ геноцида.

Ови аутопсијски извештаји су објављени у књизи Сребреница: деконструкција једног виртуелног геноцидаовде), стр. 174 – 238.

прилог 1

Engleski

Српски

прилог 2

Engleski

Српски

прилог 3

Engleski

Српски

прилог 4

Engleski

Српски

прилог 5

Српски

прилог 6

Српски

прилог 7

Српски

прилог 8

Српски

Прилог 9

Engleski

Српски

прилог 10

Engleski

српски

прилог 11

српски

прилог 12

Engleski

српски

прилог 13

Engleski

Српски

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

USASerbia