Лица чије изјаве доносимо у продужетку потражила су уточиште на територији СР Југославије после пада енклава Сребреница и Жепа, па су о својим сазнањима дала изјаве истражним органима Окружног суда у Београду. Ове изјаве треба тумачити са одређеном скепсом у првом реду зато што субјекти, мада сви војноспособни мушкарци, негирају непосредно учешће у војним операцијама. Међутим, многи подаци о приликама и активностима у енклавама делују  уверљиво ако се укрсте са другим веродостојним изворима.

Изјава Хабибовић Шефика
Изјава Алић Даута
Изјава Орић Сакиба
Изјава Сулејмановић Мује
Изјава Ризвић Сакиба
Изјава Хухановић Хасана

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *